Εγγραφή/Είσοδος
 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης περισσότερων χρηστών της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος μειώνεται από σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, η ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών τίτλων για κάθε χρήστη από τρεις σε έναν, η δυνατότητα κράτησης ηλεκτρονικών τίτλων από δύο σε έναν, καθώς και ο χρόνος δανεισμού και ανανέωσης δανεισμού από 20 ημέρες σε 15. 

 

#Μένουμεσπίτι #Διαβάζουμεαπότοσπίτι

Προτάσεις Κριτικής Οντολογίας

ISBN 978-960-9527-14-9
Τύπος Αρχείου Adobe DRM protected
epub
Έτος Έκδοσης 2011
Λέξεις Κλειδιά
Ελλάδα
Περιγραφή Ο προσδιορισμός "Κριτική Οντολογία", για τη Δυτική Φιλοσοφική Παράδοση, είναι από μόνος του μία αντίφαση: Η μεσαιωνική εμπειρία ταύτισε στη συνείδηση των Δυτικών την οντολογία (το ερώτημα για την αιτία και τον σκοπό της ύπαρξης) με την παραίτηση από την κριτική σκέψη, την a priori αποδοχή αφορισμών, αξιωμάτων, δογμάτων. Υπάρχουν περιθώρια και λαβές ή «σημεία στήριξης» για να ανατάξουμε σήμερα αυτή την παγιωμένη προκατάληψη; Μπορούν να υπάρξουν προτάσεις ερμηνείας του «νοήματος» (αιτίας και σκοπού) της ύπαρξης, της ζωής, του κάλλους, της μοναδικότητας- ετερότητας, που να αντέχουν τον κριτικό έλεγχο όχι μόνο της ορθολογικής μεθόδου, αλλά και της εμπειρικής πιστοποίησης; Είναι τα ερωτήματα που αντιμετωπίζονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.